Dilluns, 17 De Desembre De 2018
Plaça Constitució, 5, Maials - 25179
Telèfon: 973130004 Fax: 973130403

Urbanisme

L'objecte d'aquest projecte es instal·lar un centre d'enmagatzematge, vaporització, regulació i reds per distribució de g.l.p. i suministrar gas al Terme Municipal de Maials.

Inicialment s'ha previst un calendari d'obres de 24 mesos, amb la finalitat que no afectin simultàneament a tota la localitat.

L'empresa sol·licitant de l'autorització i com empresa Suministradora es REPSOL-BUTANO,SA.

L'autor del projecte és l'Inginier Tècnic Industrial D. Miguel Aixalà Trilla.

Per mes informació vegeu el projecte. ... + info

IWS

Mapa Web